Bli medlem

Norrlandsoperans Vänner

Det är enkelt att bli medlem.


Skicka dina kontaktuppgifter: namn, postadress och e-postadress, till opera@norrlandsoperansvanner.se, alternativt till Hjördis Tafvelin, Donnersgränd 2, 903 51 Umeå. När vi mottagit din anmälan kommer du att få välkomstbrev, nyhetsbrev, medlemskort, inbetalningskort samt information om i vilka butiker ditt medlemskap ger rabatt. Medlemsavgiften är 200 kr, 50 kr för student och 600 kr för juridisk person. Vårt plusgiro är 392548-4
© Norrlandsoperans vänner 2018