kontakt

Norrlandsoperans Vänner

Föreningen

Föreningen kan nås på mailadressen opera@norrlandsoperansvanner.se

Styrelsen

Ordförande Malin Rönnblom

Sekreterare Peter Sedlacek

Kassör Hjördis Tafvelin

Ronny Bergman

Kjell Englund

Sigrid Hagersten

Sigrid Hägglund

Helena Karlsson

Stefan Karlsson

Inger Renström

Elisabet Ljungar

Eva Klockhoff

 

© Norrlandsoperans vänner 2018