kontakt

Norrlandsoperans Vänner

Föreningen

Föreningen kan nås på mailadressen opera@norrlandsoperansvanner.se

Styrelsen

Ordförande Sigrid Hägglund

Sekreterare Peter Sedlacek

Kassör Hjördis Tafvelin

Sigrid Hagersten

Malin Rönnblom

Kjell Englund

Inger Renström

Elisabet Ljungar

Hanna Jerndal

Johanna Brännström

Eva Klockhoff

Bergman ronny

© Norrlandsoperans vänner 2014